Последние игры

Команда Турнир Соперник Результат
Paljuha
Masters 2021 Silvermoon Masters 2021 Silvermoon Pignas Win
Rusinho
Masters 2021 Orgrimmar Masters 2021 Orgrimmar Pignas Win
Masters 2021 Orgrimmar Masters 2021 Orgrimmar Pignas Win
oon
Masters 2021 Orgrimmar Masters 2021 Orgrimmar Pignas Lose
Pignas
Masters 2021 Orgrimmar Masters 2021 Orgrimmar Jimon Lose
Pignas
Masters 2021 Orgrimmar Masters 2021 Orgrimmar BibleThump Lose
Masters 2021 Orgrimmar Masters 2021 Orgrimmar Pignas Win
Pignas
Masters 2021 Orgrimmar Masters 2021 Orgrimmar HiImJoZo Win
Pignas
Masters 2021 Orgrimmar Masters 2021 Orgrimmar nejiboston Win
Nightning
Masters 2021 Orgrimmar Masters 2021 Orgrimmar Pignas Lose